Emailkonsultationen

For at kunne læse e-mails fra os, bestille tider på nettet, sende e-mails til lægerne og forny recepter på fast medicin er det nødvendigt med et brugernavn og en adgangskode. Man kan enten blive tildelt brugernavn og adgangskode ved at anmode os om det, eller man kan lave dem selv.

Hvis vi tildeler brugernavn og adgangskode bliver de sendt til din e-mailadresse.

Det kan være lettere at huske brugernavn og adgangskode hvis du selv opretter dig som bruger.

Selvoprettelse som bruger:

Klik på e-mailkonsultation og vælg en vilkårlig læge. På startsiden under e-mailkonsultation skal du IKKE indtaste cpr-nummer, brugernavn og adgangskode. Læs i stedet videre på siden hvor der står ”Hvis din læge har givet tilladelse til det, kan du oprette dig helt automatisk ved at klikke her”. Klik på den røde tekst. I feltet der kommer op indtastes klinikkens navn: Lægerne Gammel Mønt. Klik på ”søg” knappen. Klik på et vilkårligt lægenavn. Herefter kommer du ind på siden personoplysninger. Her indtastes dine data. I brugernavn og adgangskoden skal du undgå at bruge æ, ø og å ligesom der ikke kan benyttes symboler som f.eks @. Din adgangskode skal bestå af minimum 7 karakterer og er case-sensitiv (d.v.s. at den kender forskel på store og små bogstaver). Når du klikker ”opret” bliver anmodningen sendt til os, og vi godkender den samme dag eller senest den følgende hverdag. Du får en e-mail fra os når koden er aktiveret.

Hyppigt stillede spørgsmål:

Når jeg forsøger at oprette mig som bruger får jeg at vide at jeg allerede er oprettet som bruger.

-Din tidligere læge, en speciallæge eller din tandlæge har samme EDB system som os, og har tildelt dig brugernavn og adgangskode. Gå tilbage til e-mailkonsultation og klik på en vilkårlig læge. På e-mailkonsultationssiden skal du klikke på ”Har du glemt din adgangskode klik her”. Du får så med det samme sendt en e-mail med dit brugernavn og adgangskode som også kan bruges hos os.

Jeg har glemt mit brugernavn og adgangskoden.

-Gå tilbage til e-mailkonsultation og klik på en vilkårlig læge. På e-mailkonsultationssiden skal du klikke på ”Har du glemt din adgangskode klik her”. Du får så med det samme sendt en e-mail med dit brugernavn og adgangskoden.

Jeg er blevet godkendt men kan alligevel ikke få brugernavn og adgangskoden til at fungere.

-Kontroller om du har brugt æ, ø , å eller symboler i dine indtastninger. Overvej om ”Caps Lock” har været slået til, så du har brugt store bogstaver. Måske er du kommet til at taste ”mellemrum” efter dit brugernavn eller pass word. Kontakt os telefonisk for at få slettet din kode og få tildelt en ny kode eller lav en ny selv.

Jeg er blevet tildelt en kode fra klinikken men kan ikke få den til at fungere.

Prøv at se nøje på koden 0(nul) og o(lille o) og O (store O) ligner hinanden. l (lille L) og I (store i) kan med visse skrifttyper se identiske ud. Kan du trods dette ikke få det til at fungere, så kontakt os telefonisk og få et nyt brugernavn og ny adgangskode.

Jeg har fået en mail om at der er en e-mail fra lægen, men når jeg logger på kan jeg ikke se mailen.

Check at der ikke er andre familiemedlemmer, der er registreret med den samme e-mailadresse, typisk en ægtefælle eller et barn. Der skal tildeles et brugernavn og adgangskode for hvert cpr.nr. Hvis dit barn eller ægtefælle ikke har fået tildelt en kode kan de oprette sig selv som ovenfor beskrevet – eller de kan tildeles en kode fra klinikken.

Hvis du oplever problemer ud over dem der står ovenfor vil vi meget gerne orienteres, så vi kan forbedre servicen.