BESTIL TID/SKRIV TIL LÆGEN/MEDICINANMODNING

HVEM ER VI/VORES TEAM

FIND VEJ

ALLE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE VACCINATION MOD COVID OG INFLUENZA HENVISES TIL REGION SJÆLLAND PÅ 70155000, IDET DE PRAKTISERENDE LÆGER IKKE DELTAGER I ÅRETS COVID OG INFLUENZA VACCINATIONER

Sundhedskortet

Sundhedskortet er din elektroniske underskrift, som Danske Regioner forlanger bliver benyttet ved hver eneste kontakt i klinikken. Du vil derfor opleve at blive bedt om at køre hjem og hente sundhedskortet, såfremt du har glemt det. OBS Vær opmærksom på at VI INGEN SKRANKE HAR. Du bedes registrere dig selv på patientscanneren i venteværelset, så kaldes du op, når det er din tur. Sekretærerne arbejder hjemmefra.

 

COVID-19

Sundhedskortet er din elektroniske underskrift, som Danske Regioner forlanger bliver benyttet ved hver eneste kontakt i klinikken. Du vil derfor opleve at blive bedt om at køre hjem og hente sundhedskortet, såfremt du har glemt det. OBS Vær opmærksom på at VI INGEN SKRANKE HAR. Du bedes registrere dig selv på patientscanneren i venteværelset, så kaldes du op, når det er din tur. Sekretærerne arbejder hjemmefra.

Du bliver indkaldt automatisk til vaccination af SSI - hold øje med din e-boks.

Læs mere her

Vaccination mod COVID-19 kommer ikke til at foregå i lægehuset. Der kan IKKE bookes tider til vaccine. Folk vil få at vide via E-boks (eller brev hvis de ikke har e-boks), hvornår de kan gå ind på vacciner.dk og bestille en tid.
Vi har rigtig mange opkald om vaccination, hvilket blokerer for vores syge patienter.

Vi opfordrer til, at der er begrænset ophold i venteværelset.  Man må IKKE komme i klinikken uden forudgående aftale og vi følger anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen.

 

Vanedannende medicin

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. afhængighedsskabende medicin
Det har følgende betydning for vores patienter:

 • Vi opstarter meget sjældent patienter i vanedannende medicin - og helst kun i en meget kort periode
 • Man kan ikke forny recepter på vanedannende medicin via hjemmesiden eller telefonisk
 • Vi fornyer kun vanedannende medicin ved en konsultation
 • 1 gang om året skal alle patienter, som får vanedannende medicin, til en konsultation
 • Undtaget fra ovenstående er kun patienter, som er meget gangbesværet/sengeliggende eller får medicin udleveret af hjemmeplejen

Afhængighedsskabende medicin er f.eks: sovemedicin, stærkere smertestillende indeholdende morfica og ADHD medicin.

Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
https://www.sst.dk/da/Viden/Laegemidler/Afhaengighedsskabende-laegemidler

 

Opfølgning på prøver

Klinikkens procedure ved opfølgning af prøver, som foretages i klinikken, er følgende:

Når en prøve udtages, får du oplyst, hvornår du finder svaret på Sundhed.dk. Fremgår svaret ikke indenfor den angivne svarfrist, skal du kontakte klinikken. I forbindelse med prøvetagning kan opfølgning aftales ved opfølgende konsultation enten på stedet, eller ved at du kontakter klinikken pr. tlf. eller elektronisk. Fremkommer der et svar, som afviger fra det forventede, kontaktes du af klinikken, hvis ikke der er aftalt opfølgning allerede.

Klinikken tilbyder video-konsultation efter lægelig vurdering.

Hvis du vælger at benytte adgangen "Medicinfornyelse", skal du være opmærksom på, at din henvendelse anses som en medicinanmodning, der vil blive vurderet af klinikkens læger. Du få derefter besked om, hvorvidt medicinanmodning kan imødekommes og råd om, hvad du skal gøre i modsat fald.

 

E-kommunikation

Hvis du ønsker at kontakte klinikken via E-mail, bedes du være opmærksom på følgende:

 • E-mails besvares inden 5 hverdage
 • Akutte problemstillinger, som kræver hurtig vurdering, er ikke egnede for E-kommunikation
 • Kun simple tilstande er egnede for E-kommunikation. Medicinske problemstillinger, som kræver en fysisk undersøgelse, er ikke egnede for E-kommunikation
 • Uddybende spørgsmål til allerede afgivet E-mail svar kan ikke ske i E-mail form
 • Simple svar på laboratorie-/røntgen-/ultralyd-/scannings-/vævsprøveundersøgelser kan med fordel ske via E-kommunikation efter forudgående aftale
 • Er du i tvivl om forhold ved benyttelsen af E-kommunikation, er du velkommen til at kontakte klinikken telefonisk