Cookie, Privatlivs- og Brugsvilkår

Lægerne Bøgevænget vil gerne have, at du er tryg ved at bruge vores hjemmeside. Derfor har vi en klar politik om at behandle de personoplysninger, du giver os, ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv – og naturligvis i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven og den øvrige lovgivning. Hjemmesidens virkeområde er Danmark og dansk lov er til enhver tid gældende for anvendelse. Hjemmesiden er tilmeldt minecookies.org der er en dansk mærkningsordning.

Vi behandler IKKE personoplysninger på denne hjemmeside. Du kan viderestilles til eksterne tjenester, hvor din afgivelse af personoplysninger og personidentificerbare oplysninger på disse er omfattet af deres vilkår for anvendelse.

IP-adresser (også dynamiske) anses i gældende lovgivning som en personlysning, men den er kun personhenførbar, hvis du oplyser dit navn, adresse eller e-mail og det spørger vi ikke om på denne hjemmeside. Vi behandler og lagrer således ingen personfølsomme oplysninger.

Når du besøger vores hjemmeside, sker der elektronisk registrering af IP-adressen, som er en personhenførbar oplysning, og Lægerne Bøgevænget har derfor som dataansvarlig pligt til at give dig nogle nærmere informationer herom. Denne information samt dine rettigheder i den forbindelse fremgår nedenfor.

 

Behandlingen og behandlingsgrundlaget

Vi behandler de personhenførbare oplysninger, som du giver til Lægerne Bøgevænget i forbindelse med du klikker ”Accepter og gå til hjemmesiden” på startvinduet.

Vi behandler de nævnte personhenførbare oplysninger, fordi det er nødvendigt for at vi kan stille funktionaliteter til rådighed for dig.

Det retlige grundlag for Lægerne Bøgevængets behandling af personoplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e, der bestemmer, at der som udgangspunkt kan behandles personoplysninger, når behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse. Behandlingsgrundlaget er endvidere databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, der bestemmer, at der kan behandles personidentificerbare oplysninger, når dette er nødvendigt for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Lægerne Bøgevængets behandling af oplysningerne ovenfor er nødvendig for, at vi kan stille funktionaliteterne på hjemmesiden til rådighed for dig samt for at hjælpe dig med at finde disse oplysninger.

 

Periode for opbevaring

IP-adresserne bliver gemt i logfiler hos vores internet udbyder i USA. IP-adresserne bliver som udgangspunkt slettet efter 3 måneder fra oplysningen om søgningen.

 

Links

Lægerne Bøgevængets hjemmeside indeholder links til andre platforme. Hvis du klikker på linket, viderestilles du til en anden hjemmeside eller app, og så gælder beskyttelsen af dine persondata for Lægerne Bøgevænget ikke længere. I stedet er det politikken for den pågældende platform som er gældende.

 

Anvendelse af cookies og tredjepartscookies

Vi anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus. Hvis du vil benytte Lægerne Bøgevænget og vælger cookies fra, vil der være services på hjemmesiden, du ikke kan benytte. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert nyt besøg.

 

Sådan sletter du selv cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

 

Sådan undgår du cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

 

Hvad cookies bruges til på Lægerne Bøgevænget.dk?

Cookies kan anvendes for at forbedre brugervenligheden på hjemmesiden, bl.a. ved at huske de indstillinger, du har valgt, og ved at indsamle viden om, hvordan brugerne anvender hjemmesiden:

  • at forbedre brugervenligheden på hjemmesiden, bl.a. ved at huske de indstillinger, du har valgt, og ved at indsamle viden om, hvordan brugerne anvender hjemmesiden

  • statistiske formål, herunder at gennemføre markedsundersøgelser, undersøge hvor mange besøgende vi har på hjemmesiden, undersøge hvordan brugerne færdes på hjemmesiden; samt

  • at gøre evt. annoncer på hjemmesiden mere relevante for dig som bruger gennem viden om din tidligere adfærd på denne og andre hjemmesider.

 

Vores hjemmeside anvender også Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google Inc. (“Google”). Vi bruger tjenesten med aktiveret IP-anonymitet. Cookies gemmes med dit samtykke på din enhed, hvilket gør det muligt at analysere dit brug af hjemmesiden.

De oplysninger der genereres af den cookie, der vedrører dit brug af Lægerne Bøgevængets apps overføres til en Google-server i USA og gemmes der. Det betyder, at din IP-adresse forkortes på forhånd af Google i EU-landene eller i andre kontraherende stater i aftalen i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og bliver derfor anonym.

 

Modtagere i tredjelande

Lægerne Bøgevænget benytter databehandlere, som har behandlingsaktiviteter i USA, og som har tilsluttet sig EU-U.S. Privacy shield, og har stillet de fornødne garantier for, at behandlingen lever op til databeskyttelsesforordningens krav.

Lægerne Bøgevænget afkræver på hjemmesiden ingen almindelige personoplysninger, som f.eks. kan være oplysninger om identitet og økonomiske forhold (persondatalovens § 6), eller Følsomme oplysninger der omfatter oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbred og seksuelle forhold.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger:

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Lægerne Bøgevænget behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

 

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for Lægerne Bøgevængets almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Lægerne Bøgevænget frem over kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod Lægerne Bøgevængets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f, som ikke benyttes på hjemmesiden. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på .

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

DK-1300 København K

+45 33 19 32 00

Hvis du har yderligere spørgsmål, eller hvis du vil benytte dig af dine ovennævnte rettigheder, kan du kontakte os som dataansvarlig på vores postadresse:

Lægerne Bøgevænget

Bøgevænget 2

2680 Solrød Strand

 

Henvendelser bedes mærket ”PRIVAT”.